Yirmi Yaş Dişleri Baş Ağrısına Neden Olur Mu?


Gömülü olarak bilinen yirmi yaş dişleri, kişiden kişiye değişen şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bazı insanlarda yoğun baş ağrılarına sebep olurken, bazılarında hiçbir etki göstermeden yerlerine yerleşebilirler. Ayrıca, bazı durumlarda çıkma girişimleri sırasında tarafında ağrıya neden olabilirler. Örneğin, sol tarafta çıkmaya çalışırlarsa, baş, boyun, omuz, kol ve bacak gibi sol tarafta yoğun ağrılara neden olabilirler.

Gömük 20 Yaş Dişlerinin Diğer Çekim Nedenleri

Gömük 20 yaş dişlerinin cerrahi çekimleri diş hekimliği kliniklerinde en çok yapılan uygulamalardan biridir. Gömük 20 yaş dişlerinin çekim endikasyonları açıkça belli olmasına rağmen asemptomatik 20 yaş dişlerinin profilaktik çekimleri de oldukça yaygındır ancak bu yaklaşım uzun zamandan beri tartışma konusudur. Klinik olarak gerek olmadığı halde profilaktik amaçlı çekilen gömük yirmi yaş dişlerinin oranı %18 ila %50 arasında değişmektedir.

Yirmi Yaş Dişleri Baş Ağrısına Neden Olur Mu?

Profilaktik diş çekimini savunan hekimlerin gerekçeleri arasında ileride 20 yaş dişlerinin yol açabileceği rahatsızlıkların ve patolojilerin önüne geçilmesi, mandibular fraktür riskinin azaltılması, yaşla birlikte cerrahi müdahalenin zorlaşması ve yirmi yaş dişlerinin ağız içerisinde fonksiyona sahip olmamasıdır. Bu uygulamaya karşı çıkan hekimlerin görüşü ise hastaların gereksiz cerrahi tedavi sonucu travmaya maruz kalmaları, buna bağlı olarak ağrı duymaları ve ekonomik yük altında kalmalarıdır.

Gömük dişlerin cerrahi çekimine karar vermeden önce hekimlerin göz önünde bulundurması gereken noktaları yeniden irdelenmelidir. Gömük yirmi yaş dişlerinin çekimi için genel olarak kabul gören endikasyonlar;

tekrarlayan perikoronit,

restore edilemeyecek boyutlardaki çürükler,

 ileri periodontitis,

 kronik fasiyal ağrı,

 protetik sebepler,

 patolojik değişiklikler,

  1. büyükazı dişinde çürük veya rezorbsiyon oluşumu,

 ortodontik sebepler ve

 mandibular fraktür riskinin azaltılmasıdır .

 Ancak gömük yirmi yaş dişlerinin cerrahi çekimlerinden sonra oluşabilecek yukarıda belirtilen komplikasyonlar her bir hasta için ayrı ayrı değerlendirilerek ve dişin ağızda bırakılmasında veya çekilmesindeki kar-zarar analizi yapılarak cerrahi çekime karar verilmelidir.

Gömük yirmi yaş dişlerinin çekimi için günümüzde uygulanan protokoller kanıta dayalı diş hekimliği ile uyumlu değildir. Yirmi yaş dişini çekmeye veya çekmemeye karar verirken klinisyen hastanın bireysel ihtiyaçlarını düşünmeli ve genelleştirilmiş bir tedavi protokolü izlemekten kaçınmalıdır. Belirgin medikal ve cerrahi sebepler olmadan yapılan profilaktik çekim uygulamasına son verilmeli, gömük 20 yaş dişlerinin cerrahi tedavisi sadece kesin bir endikasyon ve hastanın uzun dönemde göreceği yarar varlığında yapılmalıdır. Buna olanak sağlamak için diş hekimlerinin mezuniyet öncesi eğitimlerinden başlayarak değişiklik yapılmasının yanı sıra, toplumun da bu konuda bilgilendirilmesinin gereksiz komplikasyonları engelleme AÇISINDAN faydalı olacaktır.

Diş Çekim Sonrası Şişlik Normal Mi?

Diş çekiminden sonra o bölgede hafif veya orta seviyede ödeme bağlı olarak şişliğin meydana gelmesi normal karşılanır. Diş hekimlerimizin tavsiyesine göre şişlik yaşanan bölgeye buz uygulamak, oluşmuş olan şişliği minimuma indirecektir. Diş çekimi sonrası yaşanabilecek normal şişlik üçüncü günde maksimum seviyeye ulaşır. Maksimum seviyedeki şişlik üçüncü günden sonra hızlıca inmeye başlar.

Bunun dışında oluşan şişlikle birlikte nabız atar gibi ağrı, bölgede kızarıklık ve sıcaklık meydana gelmesi enfeksiyonun en büyük belirtisidir. Yaşanabilecek bu gibi durumlar karşısında, en kısa sürede tekrardan diş hekimlerimize danışmak gerekmektedir.

Diğer Blog Yazılarımız


Whatsapp
İnstagram
Hemen Ara
Yol Tarifi