All On Four İmplant Tekniği Nedir?


Kayıp dişler yüzünden zorluk çeken hastalar için dental implantlar en etkin çözümdür. Dental implantlar kendi doğal dişleriniz gibi bir görüntü verir ve fonksiyonlarını o şekilde gerçekleştirir. All On Four tekniği tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir tekniktir. All On Four tedavisi planlanan hastalara öncelikle klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır. Bu tedavi cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü planlandığı şekilde hastaya dört adet dental implant yerleştirildikten sonra, aynı gün, geçici diş protezi dental implantların üzerine sabitlenir. Üç ay sonra ise hastaya daimi diş protezleri yapılır.

All On Four tedavisi kimlere uygulanabilir?

Bu tedavi dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip, tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastaların hepsine uygulanabilir. İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezi hemen kullanılabilir. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan üç aylık dönemde hastaların tavsiye edilen bir diyet şekliyle beslenmesi gerekir. Bu süreç tamamlandıktan sonra yapılacak daimi protez ile normal beslenme düzenine geri dönülebilir.

Avantajları Nelerdir?
• Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapabilme imkanı sunar.
• Sinüs lifting (sinüs yükseltme ameliyatı), kemik ilavesi gibi bir ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır.
• Dental implant ameliyat süresi oldukça kısadır.
• Kullanılan dental implant sayısı azaldığı için ve ekstra cerrahi işlem gerektirmediğinden dolayı
• Maliyeti daha da düşüktür.
• Kişiye özel planlama, estetik bir görünüm ile gülüş estetiği sağlanır.
• Temizliği ve bakımı kolaydır.
• Hareketli diş protezi kullanamayan hastalar için uygundur.
• Dizaynı damaklı diş protezine (tam diş protezi) göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığı için kullanımı daha kolaydır.
• Tedavi seansı sayısı az olduğundan, şehir veya ülke dışında ikamet eden hastalar için uygundur.

Güvenilir Bir Teknik Midir?
All On Four tekniği, 10 yılı aşkın bir süredir diş hekimliğinde başarıyla uygulanan bir tekniktir. Bu teknik diş hekimliğinde hastalara güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tedavi seçeneği sunar. Ekstra maliyet,teknoloji ve beceri gerektirmesine rağmen bu alanda uğraşan hekimler sıklıkla kullanır ve çok yüksek bir başarı oranı sağlandığı görülür.

Klasik implantın köprülerden farkı nedir?

Standart implant tekniğinde implantlar çene kemiğine ortalama 90 derecelik açı ile yerleştirilir. Köprü protezini desteklemek içinse minimum altı adet implanta gereksinim duyulur. Üzerine diş yapılabilmesi için de üç-altı aylık iyileşme süresini beklemek gerekir. Bunlara ilave olarak bazen de hastanın yeterli kemik dokusu yoksa kemik grefti uygulanılması gerekebilir.

Geleneksel Yöntemle All On Four Tekniği Farkı
All On Four Tekniği

• Sabit bir köprü için yalnızca dört adet implant gerektirir.
• Genellikle daha ucuz ve etkili bir çözümdür.
• Çoğunlukla kemik grefti uygulamadan tedavi gerçekleştirilebilir.
• İmplantlar ve dişler aynı zaman diliminde (tek bir randevu içerisinde) takılabilir.
Geleneksel Yöntem
• Sabit bir tedavi için altı-sekiz adet implant gerekir.
• Daha fazla implant, cerrahi ve randevu gerektirdiği gibi daha da masraflıdır.
• Genellikle kemik greftine ihtiyaç duyulur ve tedavi süresi daha uzundur.
• Birden fazla randevu gerektirir, daimi proteze kadar geçici bir protez takılmamalıdır.
• Altı-setiz aylık bir iyileşme aşaması gerektirir.

İmplant komplikasyonları
İmplant tedavisinde yüksek öngörülebilirlik ve uzun vadeli başarı iyi belgelenmiştir. Her türlü protetik veya cerrahi işlem sonrasında olabileceği gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. Literatürde yumuşak doku reaksiyonları, duyusal bozukluklar, ilerleyici marjinal kemik kaybı ve entegrasyon kaybı dahil biyolojik komplikasyonlar raporlanmıştır. Mekanik komplikasyonlar kırıkları ya da sistemdeki bileşenlerin gevşemesini içerebilir.


Whatsapp
İnstagram
Hemen Ara
Yol Tarifi